Zdemotywowani jak cholera. Zapisz ten adres »
Oceń: plus 23 minus 3
             Fałszywa Przyjaźń
awatar This is sparta ;) [31.01.2013, 21:00]

Fałszywa Przyjaźń

-Szko­da cen­ne­go cza­su na fałszy­wych przy­jaciół. Szko­da życia na zaw­ra­canie so­bie głowy ludźmi, dla których nic nie znaczy­my. Le­piej poświęcić swój czas tym, którzy nas praw­dzi­wie kochają

Dodawanie komentarza